Na gruncie nauk społecznych można zauważyć skłonność do teoretyzowania wszystkich kwestii, które z punktu widzenia zwyczajnego człowieka wydają się proste i logiczne. Podobnie przedstawia się sytuacja migracji.

Choć większość z nas potrafi, przynajmniej w ogólny sposób, wyjaśnić, na czym polega tego typu zjawisko, rzadko kto zdaje sobie sprawę z tego, jakie modele migracji funkcjonują na świecie. Jednym z nich jest kolonialny model migracji.

Można zobrazować go na przykładzie państw, które dawniej stanowiły kolonialne imperia, na przykład Francji czy Wielkiej Brytanii. Polityka państwa, zgodna z tym modelem, zakłada, że imigranci z dawnych kolonii są faworyzowani.

Mogą przebywać na terenie kraju na lepszych warunkach niż ci, którzy pochodzą z innych, nieskolonizowanych dawniej państw. Warto zwrócić również uwagę na tak zwany model gastarbeiterów.

Zakłada on, że imigranci z innych krajów mogą pracować na terenie danego państwa, jednak tylko przez określony czas. W tego typu systemie raczej nie praktykuje się przyznawania przyjezdnym obywatelstwa, nawet, jeśli pracują na terenie danego kraju przez dłuższy czas.

Zobrazowaniem tego właśnie modelu są między innymi działania Niemiec, Szwajcarii i Belgii.

dozowniki do łazienki lustra łazienkowe wiszące www.rallycross-news.pl

By Edward