Wszystkie typy instalacji jakie znajdują się w naszych domach są bardzo ważne nie tylko z punktu widzenia ich praktycznego znaczenia. Mają one również wpływ na nasze bezpieczeństwo.

Niesprawna instalacja kominowa (wentylacyjna) może zwiększyć ryzyko zatrucia czadem i powodować, że spaliny z pieca gazowego będą się cofać do pomieszczenia. Z kolei rury i zawory związane z gazem muszą zachować szczelność, tak samo jak kluczowe elementy pieca.

Należy je zatem co jakiś czas kontrolować pod kątem ewentualnego ulatniania się gazu. Oczywiście na tym nie koniec.

Zgodnie z przepisami kontroli musi podlegać również instalacja elektryczna. Przykładowo w blokach mieszkalnych zarządca nieruchomości przynajmniej raz w roku musi przeprowadzić inwentaryzację instalacji.

Podliczane są wszystkie gniazdka, ze szczególnym uwzględnieniem tych znajdujących się w kuchni i łazience – a więc w pomieszczeniach, gdzie istnieje podwyższone ryzyko zapłonu. Specjalną aparaturą sprawdza się stan uziemienia gniazdek, a uzyskane dane wpisuje do protokołu.

https://wwarszawie.eu/

By Edward