Aktywność zawodowa przyszłości

Strój orawski

Strój orawski noszony był powszechnie przez górali zamieszkujących pasmo Karpat. Jednakże tradycja noszenia tego stroju była dość krótka. Strój orawski najpopularniejszy był w drugiej połowie
Read More